STORNO PODMIENKY

• Záloha prepadá ak sa vôbec nedostavíte na procedúru a neinformujete nás (telefonicky, sms-kou, emailom, alebo osobne) minimálne 48 HODÍN (2 dni) pred termínom. Nebude Vám poskytnutý náhradný termín.

Záloha prepadá ak sa na procedúru nedostavíte včas a vopred nenahlásite Vaše meškanie (tolerancia je do 15 minút, pri väčšom meškaní bude procedúra zrušená). Náhradný termín Vám bude poskytnutý až po zaplatení novej zálohy.

Záloha prepadá ak nenahlásite zmenu termínu rezervácie minimálne 48 HODÍN pred termínom. Náhradný termín Vám bude poskytnutý až po zaplatení novej zálohy.

Záloha prepadá ak ste s nami neprekonzultovala prípadné vážne kontraindikácie ktoré neumožňujú realizáciu tetovania (napríklad užitie liekov proti zrážanlivosti krvi).

Záloha prepadá ak sa na procedúru dostavíte v stave (Fyzickom / Psychickom), ktorý neumožní vykonanie procedúry.

Záloha prepadá ak sa dostavíte na termín a máte starý permanentný makeup ktorý ste s nami neprekonzultovali cez whatsapp (+421949226726) alebo osobne.

Záloha prepadá ak chcete konkrétnu techniku ktorá nie je pre Vás vhodná, a spoločne sa dohodneme netetovať. Táto situácia sa väčšinou stáva keď chce klientka Microblading avšak nemá naň vhodnú pleť a Púdrové obočie sa jej nepáči. Dúfam že chápete že v tomto prípade táto okolnosť pre nás znamená ušlý zárobok.

ZÁLOHA NEPREPADNE AK

• Nahlásite zmeny minimálne 48 HODÍN od rezervovaného termínu

• V prípade, že nebude možné uskutočniť procedúru na ktorú máte platnú rezerváciu, či už z technických, alebo iných príčin z našej strany. Ak to vzniknutá situácia dovolí, tak o zrušení rezervácie budete vopred informovaný. Zároveň Vám bude poskytnutý náhradný termín a nebude Vám účtovaná nová záloha.