STORNO  PODMIENKY

Pri rezervácií termínu je potrebné uhradiť zálohu vo výške 30€ na číslo firemného účtu : SK9311000000002940033231
Do poznámky prosím uveďte : meno, priezvisko, dátum a čas termínu. Samotnou rezerváciou termínu potvrdzujete súhlas so storno podmienkami. Ak nechcete akceptovať naše storno podmienky, nemôžete si teda termíny rezervovať .

Zmena termínu u potvrdenej rezervácie je za administratívny poplatok podľa aktuálne platného cenníku. Zálohu je nutné uhradiť do 3 pracovných dní od žiadosti na rezerváciu termínu. Záloha sa nikdy nevracia.

Záloha prepadne v prípade ak:

• Sa vôbec nedostavíte na procedúru a neinformujete nás (telefonicky, sms-kou, emailom alebo osobne) minimálne 48 hodín (2 dni) pred termínom. Nebude Vám poskytnutý náhradný termín.

• Sa na procedúru nedostavíte včas a vopred nenahlásite Vaše meškanie (tolerancia je do 15 minút). Náhradný termín Vám bude poskytnutý až po zaplatení novej zálohy.

• Nenahlásite zmenu termínu rezervácie minimálne 2 dni (48 hodín) pred termínom. Náhradný termín Vám bude poskytnutý až po zaplatení novej zálohy.

• Sa na procedúru dostavíte v stave (Fyzickom / Psychickom), ktorý neumožní vykonanie procedúry.

Záloha neprepadne v prípade ak:

• Nahlásite zmeny min. 48 hodín (2 dni) od rezervovaného termínu

• Nahlásite zmenu termínu na iný termín. Zaplatíte ale administratívny poplatok podľa aktuálneho cenníku.

• Nahlásite výmenu zálohy za darčekový poukaz.

• V prípade, že nebude možné uskutočniť procedúru na ktorú máte platnú rezerváciu, či už z technických, alebo iných príčin zo strany spoločnosti Nancy Jankovičová, vyhradzujeme si právo na zrušenie Vašej rezervácie bez Vášho nároku na náhradu škody. Ak to vzniknutá situácia dovolí, tak o zrušení rezervácie budete vopred informovaný. Zároveň Vám bude poskytnutý náhradný termín a nebude Vám účtovaný administratívny poplatok za zmenu termínu. Samotnou rezerváciou termínu potvrdzujete súhlas spoločnosti Nancy Jankovičová na spracovanie osobných údajov, v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.